OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2009. szeptember 18.
» Hozzászólások (0)

Volt egy tánc

Ünnepi műsorterv október 23-ára

Szereplők: Férj, Feleség, Fogoly, Börtönőr, Őrmester, Ajtai (rab), Cseri Jancsi (rab), Gyorsíró, 1. csendőr, 2. csendőr, 1. gazda, 2. gazda, Házigazda, 1. valaki, 2. valaki, Trafikos, Házmesterné

(Minden zeneszámra külön koreográfia)

Zene: Volt egy tánc

Feleség: Mi lesz ma este a tévében?

Férj: Nem tudom, mindjárt megnézem. (Előveszi a tévéújságot.) Előbb lássuk a bemutatócsatornát, aztán végigmegyek az adókon…

Zene: Verdi: Szabadság-kórus

(A zene alatt berendezik a börtöncellát.)

Fogoly: Egy vagonban érkeztünk. A váltók kattogásából tudtam mindig, merre járunk. Vasutas voltam Hatvanban. 1949-ben Szolnokon tüntetést rendeztek Mindszenty bíboros kiszabadítása érdekében. Néhány órával a tüntetés után letartóztattak a hatvani állomáson. Azzal vádoltak, hogy részt vettem a tüntetésen. Megmutattam a menetlevelemet: akkor érkeztem tizennégy órás vasúti szolgálatról az ország másik feléből. – Akkor a maga rohadt felesége vett részt a tüntetésen – mondta az ávós. – Nőtlen vagyok – mondtam. – Sebaj – felelte a hadnagy. – Az is marad.

Cseri Jancsi: Engemet meg a kocsmábúl hoztak egyenesen. Ott mulattunk a cimborákkal. Hamar fejbecsapott a pályinka. Tökrészegen szuszogtam az asztal alatt, ők meg danászgattak, hogy „Horthy Miklós katonája vagyok” meg hasonló nótákat. Felpofoztak, bevittek. A danászókat elengedték, engemet benntartottak. Az állt a végzésen: „Bár bebizonyosodott, hogy Cseri János részegsége miatt a dalolásban nem vett részt, feltehető, hogy józan állapotban velük énekelt volna. A magyar állam biztonsága érdekében Cseri Jánost hat hónapra internálom.”

Ajtai: Vagy az a nyomorult Mauthner. Csepelen, az üzemben ő volt a helyi ávós besúgó. Az ÁVO megbízta, írja össze azokat a dolgozókat, akik antikommunista érzelmeikről ismeretesek. Mauthner összeírta pártállásra való tekintet nélkül huszonnégy haragosát, és a listát aláírta. Mauthnert is beszállították. Együtt kerültek ide, Recskre. Minden éjjel pokrócba csavarták, és véresre verték. Mióta ismerik a történetét, nem verik.

Börtönőr: Nem vagytok még elég fáradtak, rohadt hazaárulók! Az anyátok keservit! Melyik nem tudja még befogni a pofáját?! Maga velem jön. Kifelé!

Zene: Bunkócska

(A zene alatt átrendezik a színpadot irodának.)

Őrmester: (fenyegetően) Jól van. Kezdjük elölről! Mikor került kapcsolatba az imperialista kémekkel?

Fogoly: Nem voltam kapcsolatban semmiféle imp...

Őrmester: Jól van, akkor máshogy kérdezem: kitől kapta Orwell könyvét, az 1984-et? Ne tagadja, megtaláltuk magánál.

Fogoly: A nagynénémtől kaptam, de még nem olvastam.

Őrmester: Akkor honnan tudott a televízió gépről, ha nem belőle?

Fogoly: A BBC-t hallgattam.

Őrmester: Hiába akarja hallgatni. Sikeresen zavarjuk a rohadékok adását.

Fogoly: Angolul hallgattam.

Őrmester: Ááá, szóval angolul hallgatta a kenyéradó gazdáit?!

Fogoly: (ingerülten) Angol irodalmi adásokat hallgattam.

Őrmester: A magyar irodalom nem elég jó neki. Söpredék! Álljon fel! Mély térdhajlítás! (A Gyorsírónak diktálva.) „Elismerem, hogy súlyosan vétkeztem a dolgozó magyar nép és a Magyar Népköztársaság törvényei ellen. Engedve gerinctelenségemnek és pénzszerzési viszketegségemnek családom diverzáns elemeivel vettem fel a kapcsolatot, és kémtevékenységet folytattam az imperialista titkosszolgálat ügynökeként. Továbbá: fegyveres felkelést szerveztem a Népköztársaság megdöntésére. Megbízóimtól a rádión át kaptam az utasításokat. Elismerem, hogy könnyű szívvel árultam el hazámat, mert mérhetetlenül gyűlölöm a magyar népet.” Megvan? Írja alá!

Őrmester: Hiába tagad. Ha nem írja alá azonnal a vallomását, kiegészíttetem a következő csinos kis passzussal: „Elismerem, hogy kémtevékenységemben hasznos segítséget nyújtott a feleségem.” Mit is mondtak? Várandós az asszonyka?

Fogoly: (Szó nélkül, összeszorított fogakkal aláírja.)

Őrmester: Rossz időnek néz elébe, barátom. (Uzsonnát csomagol ki.) Az én órámat holnap reggel öt harminckor újra felhúzom. (Nyel.) Magát is felhúzzák. (Odaad neki egy darabot az uzsonnájából.) Ez a maga vacsorája. Írhat a családjának, ha írni akar, és elbúcsúzhat tőlük. Ha aludni akar, párnát is kap. De altatószert nem adunk. Most este nyolc óra huszonhárom perc van. Reggel ötkor átvisszük a gyűjtőfogházba. Öt harminckor akasztás.

Zene: Amerika hangja

(Zene alatt berendezik a FALU-t: 3 pad a 3 tanya.)

(2 csendőr házkutatást tart, a padokból mindent kihajigálnak.)

1. csendőr: Mi ez? (Felmutatja a zacskókat.) Cukor? Liszt? Krumpli? Büdös áruhalmozó disznó! Ez legalább 3 év börtön! Indulás, majd ott bent megtanulod mi a tisztesség! (Az 1. gazdát kiráncigálják a színpadról.)

2. csendőr: (a másik padnál) Hol a hízód?

2. gazda: Nekem nincs…

2. csendőr: Mi az hogy nincs? Múlt héten még volt! Talán… (Elővesz a padból egy darab szalonnát.) Na, nézd csak, szalonna, kolbász… Szóval levágtad, te büdös… (Őt is elviszik.)

(A középső padnál összedugják a fejüket, úgy beszélgetnek.)

Házigazda: Hallottátok, házkutatás volt a szomszédoknál!

1. valaki: Az egyiket elvitték, mert levágta a hízóját.

2. valaki: A másikat meg azért. mert találtak nála 2 kiló cukrot, meg 3 kiló lisztet.

1. valaki: A rohadt ávós disznók!

(Az ávósok odalopakodnak, eldugják a fegyvereket a padba.)

2. valaki: Nálunk, a gyárban, megint emelték a normát, ha belegebedünk, sem tudjuk megcsinálni!

Házigazda: Annyiból, amit fizetnek, nem tudunk megélni a családommal…. És még hogy békekölcsön…!

(Az ávósok bejönnek, házkutatás, megtalálják a fegyvert.)

1. csendőr: Az anyádat, te büdös disznó! Fegyvert rejtegetsz!

2. csendőr: Ez a népköztársaság fegyveres megdöntésére irányuló cselekmény! Legalább tíz év! (Elviszi a Házigazdát és a Valakiket.)

Zene: Zokog ez a föld

(A zene alatt visszarendezik a börtönirodát.)

Börtönőr: (a földön gubbasztó Fogolyhoz vágja a motyóját) Fogja!

Fogoly: (Értetlenül nézi.)

Börtönőr: (türelmetlenül) A civil ruhája! Öltözzön át! Mindjárt meg fogják borotválni!

(Az íróasztalnál egy Őrmester ül.)

Őrmester: Neve? Anyja neve? Hová távozik?

Fogoly: Nem tudom.

Őrmester: (ingerülten) Hogyhogy? Mi az, hogy nem tudja?

Fogoly: (csöndben) Nem tudom, hogy hova visznek.

Őrmester: (unottan) Nem viszik magát sehova. Mehet haza ebédelni a feleségéhez. Éjjel meg má’... (Összeröhög a Börtönőrrel.) Értve? Tehát hova távozik?

Fogoly: Szilfa utca 17. Miért engednek ki?

Őrmester: Mit kérdez annyit? Kiengedik és kész. Örüljön, hogy megszabadul tőlünk. (Nejlonzsákban odadobja az egykor elkobozott értéktárgyakat.) Ezt írja alá! Nyugta, hogy átvette.

Fogoly: (Szótlanul áll, a földet bámulja.)

Börtönőr: (Ráförmed.) Mire vár?

Fogoly: (Szótlanul áll, a földet bámulja.)

Börtönőr: (Meglöki.) Menjen már a fenébe!

Zene: Kijössz velem

(A zene alatt berendezik a Trafikot, TRAFIK tábla fölé, Fogoly bemegy a trafikba.)

Fogoly: Jó napot!

Trafikos: Jó napot!

Fogoly: Egy doboz cigarettát kérek. Mennyibe kerül az mostanság?

Trafikos: Most szabadult?

Fogoly: Most…

Trafikos: A sógorom is ült két évet. Politikai. Annak is az első útja a trafikba vezetett.

Fogoly: Meglátszik rajtam?

Trafikos: Hát egy kicsit talán meglátszik. A sógoromnak is ilyen beteges színe volt. Persze, jöhetne kórházból is, de ott nem gyűrik a ruhát. Meddig volt benn?

Fogoly: Hét évig.

Trafikos: (Füttyent) Politikai?

Fogoly: Igen. Másfél év a halálraítéltek cellájában.

Trafikos: És most kiengedték?

Fogoly: Úgy látszik. Nagyon meglátszik rajtam?

Zene: Összekacsintanak

(TRAFIK tábla le, BÉRHÁZ tábla fel, Házmesterné a ház előtt sepreget.)

Házmesterné: Jaj, szentem. Maj’ meg sem ismertem! Hét év! Hát nem csoda!

Fogoly: A feleségem még itt lakik?

Házmesterné: Haza tetszett jönni? Uramisten! Hát persze, hogy itt lakik. Ő sem tudja, hogy haza tetszett jönni? Jóságos úristen! Hát persze, hogy itt lakik!

Fogoly: És a ... fiam. Ő is?

Házmesterné: Egészséges. Semmi baja. Derék, szép nagy fiú lett belőle. Uramisten! (Noszogatja.) Tessék bejönni hozzánk! Tessék csak. Tudtam, hogy ártatlan. Tudtam, hogy egyszer haza tetszik jönni.

Fogoly: Nem nyitottak ajtót, pedig háromszor csengettem.

Házmesterné: Tessék bejönni hozzánk! Senki sincs otthon. A felesége dolgozni jár, a Gyurika meg még iskolában van. Nálam van a lakáskulcs. Tessék felmenni és lepihenni, míg a felesége haza nem jön. (Elindulnak kifelé.)

Fogoly: Maga is jön?

Házmesterné: Megmutatom, hogy a felesége melyik szobában lakik.

Fogoly: (Értetlenül) Melyik szobában?

Házmesterné: Tetszik tudni, most társbérlőik vannak. Azoknak utalták ki a két szobát. A felesége meg a Gyurika a cselédszobába költözött. A konyha és a fürdőszoba közös maradt.

Fogoly: Felmennék. Lepihenni.

Házmesterné: Menjen csak. Várjon kicsit. (Kávét és kalácsot hoz.) Fogja ezt. Rendesen kell ennie. Most ez a legfontosabb.

Zene: Fel vörösök, proletárok

(Megint előre kerül a szoba, a Férj és a Feleség csendben nézik a tévét.)

Férj: Amikor az ÁVO emberei hajnalban bejöttek, már tudtam, hogy elmarad az akasztás. Nem kötöztek meg, és nem törték el a karcsontjaimat, mint ahogy politikai foglyok akasztása előtt szokás. Még másfél évet töltöttem el ott, a siralomházban. Egy alkalommal egészen az akasztófáig vittek. Csak ott mondták meg, hogy kivégzés – ismét – elmarad.

Zene: Magyar rapszódia

--

A zenei betétek szövege

Volt egy tánc

(Üres színpadon Férj és Feleség keringőzik.)
Hófehér hajó úszott a folyón
S összesimult a fiú s a lány
Színes lampion fénylett az égen
Mint a brosstű a mélykék ruhán
És a fedélzet zenével megtelt
Szólt a ringató, lassú románc
Aj, aj, aj, aj
Volt egy tánc, volt egy tánc
Ilyen szépet csak filmekben látsz.

(Férj lassan felveszi a zsákját és elindul.)
És a vonatok indultak sorra
És a fiú az ablakban állt
(Integetnek.)
És a vagonban nevettek rajta
(Feleség egyedül táncol.)
A harcedzett vén katonák
Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed
Mi lesz veled, ha a csatában jársz
(Férj be.)
Aj, aj, aj, aj
(Férj és Feleség együtt fordul egyet.)
Volt egy tánc, volt egy tánc
(Férj ki.)
Talán egyszer még lesz folytatás
(Feleség egyedül táncol.)
És a lángon, a halálon, füstön át
Úszik egy fehér hajó

És a vonatok megjöttek sorra
(Feleség didergősen áll, kendőt köt.)
Néhány békeév nekünk is járt
Aztán jött az a rettegett autó
És a ház előtt halkan megállt
És a mama az ablaknál állva
Újra évekig apámra várt
Aj, aj, aj, aj
Volt egy tánc, volt egy tánc
Talán egyszer még lesz folytatás

És a brosstűből szénre már nem telt
És a harmadik tél is lejárt
És egy hajnalon csöngettek hármat
És az apám az ajtóban állt
(Férj be, megölelik egymást.)
Azt se bántuk, hogy nem volt már semmink
(Lassúzás.)
Mindent elnyelt a nagy zálogház
Aj, aj, aj, aj
Volt egy tánc, volt egy tánc
Talán mégiscsak lesz folytatás

Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc
(Keringő.)
És a börtönön, magányon, reményen át
Úszik egy fehér hajó
(Felveszik a zsákokat és elindulnak.)
De már szóltak a hírek s az ágyuk
Mondd, az életük miért lenne más
És mi mindent két bőröndbe gyűrtünk
De már nem ment az elindulás
(Színpad szélén megállnak.)

(Lassan visszajönnek, berendezik a színpadon a lakást: 2 fotel és egy tévé.)
Már csak csendesen nézik a tévét
Ahol ragyog egy másik világ
És ők nem kérik senkin se számon
Az elrabolt évek sorát
Pedig semmiért vesztek el álmok
Mint a zálogban hagyott ruhák
Hm, volt egy tánc
Volt egy tánc, volt egy tánc
S néha elhitték, lesz folytatás.

Bunkócska

Sose hallok olyan gyönyörű nótaszót,
Amilyent sihedernyi koromban.
A szívembe nyilall, ez a szép, régi dal, Kifakadnak a könnyeim nyomban!

Hej, te bunkócska, te drága,
Hej, te eleven fa gircses-görcsös ága,
Te drága...! Segíts most!

Nagyapákról e dal unokákra maradt,
S unokákra maradt ez a szerszám.
Ha nagy baj van veled, soha el ne feledd,
Hogy van még bunkó, van még ezerszám!

Hej, te bunkócska, te drága,
Hej, te eleven fa gircses-görcsös ága,
Te drága...! Segíts most!

De majd eljő a nap, mikor ébred a rab,
S lekötött kezét, lábát kinyújtja,
Aki ellene volt, az a fűbe harap,
Mert a bunkó a földre lesújtja!

Hej, te bunkócska, te drága,
Hej, te elven fa gircses-görcsös ága,
Te drága...! Segíts most!

Amerika hangja

Tartsatok ki, tartsatok ki, (fel nem adni)
Közel már a szabadság!
Tartsatok ki, fel nem adni,
Véget ér a rabság!

Ezt harsogja Amerika Hangja,
Harcotokat támogatva,
A „művelt Nyugat” segít a bajban…
Egyáltalán nincs zavarban!
Mikor a rendet a testvéri tankok
Helyretenni megjelentek,
Csendes volt az éter…

Mert a magyar vér megint nem tétel!

A valóság csak ritkán szép,
Tudja ezt a Miszter!
Ezért játszik a Világtotóban
X-szel!

Tartsatok ki, tartsatok ki, (fel nem adni)…

Csak a jobbak, azok tudják,
A pesti utcák üzenete mélyül:
Választotta ezt az Isten
Szabadságnak színhelyéül.

Vörös Rém, ránk dübörög a tankod,
Csodált Nyugat, halld a harangot!
Vészjelzést most kinek adjunk?
Kinek fontos, hogy megmaradjunk?

A valóság csak ritkán szép,
Tudja ezt a Miszter!
Ezért játszik a Világtotóban
X-szel!

Tartsatok ki, tartsatok ki, (fel nem adni)…

Zokog ez a föld

Zokog ez a föld
Ezeregy év óta,
Hányféle megszálló,
Idegen rótta? Ó-ó
Zokog ez a föld…

Kifosztották
Rabló hordák,
Kilátszik már
Minden bordánk,
A Vörös Dögvésztől.
Zokog ez a föld…

Mi volnánk pogány, eretnek?
Szöges ágyba mások vetnek.
Csak tartsd a szád!-
Így intett jó anyánk.

Megfogyva bár,
De meg nem törve,
Hátunk már
Ifjan is görbe. Ó-ó
Zokog ez a föld…

Többször nem eszünk, mint igen,
Az osztályharc már csak ilyen,
Elvtárs, így fizet
A békekölcsön…

Suhanó, fekete
Pobjedák
Szántják a fénytelen
Éjszakát,
Ránk fagy a rettegés verejtéke,
Mikor lesz már ennek vége?

Kijössz velem

Kijössz velem, az utca vár?
Olyan lesz minden, akár egy utcabál,

Az utca vár, a jövő dalol,
Jókedvünk árad a föld alól,
Az utca vár, a jövő dalol,
Jókedvünk fortyog a föld alól

Táncol, táncol a múlt, a Föld forog,
Jókedved forr, akár a jó borod

Az utca vár…

A kis utcák sora fut be a térbe,
Erős szándék öltöztet talpig vérbe.

Utcakő, felveszünk, utolsó fegyverünk,
Végre, hogy merhetünk, végre élhetünk…

Az utca vár, a jövő dalol,
Jókedvvel jövünk a föld alól.

Összekacsintanak

Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Összekacsintanak
A nagyhatalmak felettünk.
Hullik a mi vérünk és az ő
Emberbarát könnyük.

Átrajzolják a térképet,
Egymás mohó kezét fogva.
Célra mutat a lézer,
Pontos az a bomba!

Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Erre nézve, arra intve,
Érdekükre feltekintve,
Az érdek nem is lehet más,
Szegény kicsi kintornás!

Mert miközben ő zenél,
Nagyhatalom nem henyél,
Neki térkép csak a táj,
Szuez, Duna vagy Altáj…
Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Dőljön össze minden ház,
Kirúgjuk az oldalát,
Felrúgják a szerződést,
Nyiszál a sok szemzőkés.

Hogy beoltsuk életünket,
Közben ők csak kéregetnek,
Sóvárogva néznek ránk,
Nyöghetik egy életen át.

Mert a világ humanista,
Az asztalon van egy lista,
Beleírva minden népnek,
Hiába mondják: elég lett!

Ha kis nép vagy, nem lehetsz nagy,
Játszunk veled mindennap.
Befutóra avagy tétre?
Vagy a világ függeléke!

Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Békét teremt sietve,
Kilencedét kivetve,
Megtizedeli a lelkünket,
Mint tanító: feleltet.

S aki szépen válaszol,
Az úttörő így dalol!,
Vagyis tudja már a leckét,
S elfeledte szép Vereckét…

Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Mindegyik bitang és gaz,
Ez sajnos így igaz!

Fel, vörösök, proletárok

Fel vörösök, proletárok,
Csillagosok, katonák,
Nagy munka vár ma reátok,
Állnak még a paloták.

Királyok, hercegek, grófok,
Naplopók és burzsoák,
Reszkessetek, mert feltámad
Az elnyomott proletár.

Világot megváltó szabadság,
Zászlaját fújja a szél.
Éljenek a leninisták,
És a nemzetköziség!

Éljenek a kommunisták,
És a nemzetköziség!

Kormorán: Magyar rapszódia

Európa közepén, mondd mit hívnak hazának,
hol a szavakra, s a csókra őrök nem vigyáznak
Hol a költő és a színész gyilkosa magának,
hol vér folyik a sebekből, de orvost nem találnak
Haj rege rajta.

Európa közepén, mondd mit hívnak hazának,
hol egymillió csillagra a földtől messze várnak
Hol bűnös és büntetlen egy templomban térdel,
hol felszántva a határ, hol végtelen az éjjel
Haj rege rajta.

Európa közepén, mondd mit hívnak hazának,
hol jövendölő bölcsek, hosszú telet várnak,
hol kerékbetört nemzedékek álmodtak hazát,
hol egyaránt ver zápor szolgát és királyt
Haj rege rajta.

(Összeállította: Hadnagy Márta.)

--

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

Címkefelhő    Összes címke »
 Sajtófigyelő    Összes hír »
2018.12.14.
Vásárhelyi Mária: Miféle generáció nő fel ebben az országban?
Aztán azon tűnődtem, vajon miféle generáció nő fel itt ebben az országban. Milyen társadalom lesz az, ahol a fiatalok hazugsággal és gyűlölettel szennyezett világban szocializálódnak?...
(Forrás: 168 óra)
--
2018.12.14.
Ha van értelme a verselemzésnek, akkor csak így
Hauber Károly, a pápai Türr István Gimnázium tanára olyan könyvet írt és állított össze A verselemzés iskolája címmel, amelyik sikerrel ötvözi a két fenti megközelítési módot: azaz...
(Forrás: Magyar Idők)
--
2018.12.14.
Nem oldódik meg a probléma azzal, hogy rehabra küldjük a gyereket
A Bagázs Közhasznú Egyesület munkatársai Bag és Dány romatelepein közvetlen közelről követhették nyomon, hogyan vált évről évre egyre súlyosabb problémává a drogfogyasztás Magyarorsz...
(Forrás: abcug.hu)
--
2018.12.14.
Az egészségügy és az oktatás kivéreztetésével tudta tartani a kormány a hiányt
Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi az ára annak, hogy Magyarország hosszú évek óta képes tartani az államháztartási hiány - maastrichti - mértékét? Katona Tamás szerint ennek egyértelm...
(Forrás: Népszava)
--
2018.12.14.
"Semmibe veszik a tiltakozást" - az egyetemi dolgozóknál is kiverte a biztosítékot a túlóratörvény
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöksége mély felháborodását fejezi ki a munka törvénykönyve egyéni képviselői indítvánnyal történt, a szakszervezeti és társadalmi...
(Forrás: Eduline)
--
2018.12.14.
Több ezer kínai és az iráni hallgató tanul a magyar egyetemeken: itt vannak a friss adatok
Egy év alatt négyezerrel emelkedett a magyar felsőoktatási intézmények külföldi hallgatóinak száma: míg a 2016/2017-es tanévben 26 519, addig az előző tanévben már 30 276 külföldi tanult...
(Forrás: Eduline)
--
2018.12.14.
Jobban teljesítenek a diákok, ha egy órával később kezdődik az iskola
Egy seattle-i iskolakerület 18 középiskolájában 2016 őszén vezették be a későbbi tanításkezdést: 7.50 helyett csaknem egy órával később, 8.45-kor kezdődött az iskola. A szülők vegyesen...
(Forrás: hvg.hu)
--
2018.12.14.
Több mint 45 ezer könyvet osztanak szét szegény gyerekek között
A Libri 2018-as karácsonyi kampányában arra kért mindenkit, hogy vigyék el adománygyűjtő pontjaihoz azokat a gyerekkönyveiket, amik régóta a könyvespolcaik mélyén rejtőznek, és amelyekkel...
(Forrás: hvg.hu)
--
2018.12.14.
A PDSZ szerint sincs más lassan, mint az országos sztrájk
"a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a T/3628 számú, rabszolgatörvényként elhíresült törvényjavaslat minden elemét és annak elfogadásának körülményeit is elutasítja. Úgy vélj...
(Forrás: Pécsi Stop)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Kérdezőnk! A pótlékot feltételezhetően a táppénzes időszakban kapja meg a helyettesítő kolléga. Amint ismét munkába állsz, mint működő osztályfőnöknek nyilván Neked jár továbbra is a pótlék.

--
  Sz. Józsefné

Az osztályfőnöki pótlék elvehető-e attól a munkavállalótól aki pár hetes táppénzen van, és odaadható-e a kollégának? Köteles-e a kolléga visszaadni, a munkavállaló visszatér a táppénzről?

--
  ofoe

A gyermekek után járó pótszabadságot az Mt. 118. § (1)-(3) bekezdése szabályozza:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV,
Ez a munkakörre járó alap- és pótszabadságon felül jár, megvonni tehát jogszerűtlen.

--
  lizzy77

Tisztelt Szerkesztőség! Az iskola, ahol dolgozom, külön engedélyhez köti a gyermekek után járó pótszabadság kivételét, mondván, hogy nekünk úgyis túl sok szabadságunk van. Többen mondták nekem, hogy ehhez nincs joguk, mert törvény szerint jár a nem gyerekesek szabadságán felül, és ennek semmi köze ahhoz, hogy amúgy mennyi a szabadság. Kinek van igaza? Köszönöm a választ

--
  OFOE

Kedves Kérdezőnk! A pótlékot adott feladatokra kell megállapítani, amelyet részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén sem lehet csökkenteni,mivel a megbízással összefüggő feladat nem kevesebb, mint teljes heti
munkaidőben. A pótlékcsökkentés tehát nem indokolt.

--
  magdi72

Tisztelt Szerkesztőség!
Az idei tanévtől egészségügyi okok miatt kértem a részmunkaidős foglalkoztatásomat.A ténylegesen megtartott 24 óra helyett 18 órában tanítok,megmaradt az osztályfőnökségem és a munkaközösség-vezetői feladatom.A szerződés módosításakor arra hivatkozva.hogy kevesebbet vagyok bent az iskolában,csökkentették a pótlékokat is arányosan.Ha ugyanazt a feladatot látom el,ugyanannyi munkamennyiséggel,akkor lehet-e indokolt a pótlékcsökkentés?

--
  ofoe

Kedves Szilvi! Szerintünk erre nem lehet kötelezni a fiúkat függetlenül attól, hogy milyen típusú osztályba járnak. Ezt helyben kellene megbeszélni az iskolavezetéssel. Esetleg az érintett osztályfőnök közvetíthetné a problémát, a DÖK közbenjárását is kérhetitek. De ha mindez nem működik, egy az osztályt képviselő küldöttség is felkeresheti az iskolavezetést, és elmondhatja az érveit. A részletek ismerete nélkül nehéz jó tanácsot adni. A lényeg, hogy felnőtt emberek módjára, kulturáltan próbáljátok elintézni a dolgot.

--
  Szilvi07

Helló. Érdeklődni szeretnék. 12. osztályos tanuló vagyok. Az osztályomban vannak fiúk, akik nem szeretnének keringőt táncolni, de az iskola vezetőség kötelezni akarja őket, arra hivatkozva, hogy a szakgimnazistáknak kötelező. Többször is átnéztük az iskola házirendjét, és ez nincs benne feltüntetve. Kíváncsiak lennénk, hogy erre a vezetőség kötelezheti-e őket, és ha igen, miért csak a szakgimnazistákat, amikor a szakközepesek közt is vannak olyan fiúk, akik nem táncolnak.

--
  OFOE

Kedves Somogyi Györgyi Ilona!
Önnek teljesen igaza van: 16. életévét betöltött SNI-s tanuló már nem kontroll köteles, a Bizottságok ezért újabb szakvéleményt nem állítanak ki, az iskola köteles elfogadni az utolsó kontrollvizsgálat megállapításait. Ennek ellenére kérhet újabb igazolást, tudok erre példát, de a Bizottságok nem kötelezhetőek erre.
SNI-s tanulóknak továbbra is "járnak" a Bizottságok által javasolt könnyítések, tehát használhat segédeszközöket, hosszabb időt kell számára biztosítani stb. (Ugyanakkor a szakmunkás vizsgák követelményeit nem hangolták össze az SNI-s követelményekkel, így fordulhat például elő, hogy ezeken a vizsgákon SNI-s tanulónak úgy kell idegen nyelvű szakmai vizsgát tennie, hogy gyakorlatilag nem tanult idegen nyelvet.)

--
  OFOE

Kedves Vajda Szilárd! Azt tanácsoljuk, hogy kérdezze meg az alapítványi iskola igazgatójától, hogy mi magyarázza a csúszást. Amennyiben nem kap elfogadható választ, írásban lehet bejelentést tenni a fenntartónak, ezúttal az alapítvány kuratóriumának.

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2018) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek